Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

måndag 3 november 2014

Barnen målar sin första regnbåge


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar