Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 28 november 2014

28/11 Vi skapar maracas
På våra samlingar innan maten har vi börjat använda olika instrument tillsammans när vi sjunger. Barnen tycker det är jättekul att få prova de olika instrumenten! Världens bästa Lärkanorkester! 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar