Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 12 december 2014

Svalan V.50

Vi har experimenterat med fläkten för att se vad som händer. Vi har även använt våra kastanjer och haft olika matematikaktiviteter kopplade till projektet.

Vad ser vi för färger när fläkten snurrar och varför?
Hur sorterar vi kastanjerna efter regnbågens ordning med bara några färger vad kommer före vad kommer efter?
Hur mycket väger ett visst antal kastanjer?
Varför väger lika mycket kastanjer olika mycket?
Hur blir det jämvikt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar