Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 30 januari 2015

Inskolning på Lärkan

Vi hälsar våra nya barn och föräldrar välkomna till oss på Lärkan! Vi har den senaste tiden haft inskolningar, där vi tillsammans med de "gamla" barnen arbetar med att lära känna våra nya barn, och tillsammans hitta en trygghet och en vi-känsla i gruppen.Just nu utforskar vi tillsammans vårt material och våra lärmiljöer.Det finns mycket att utforska och upptäcka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar