Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 23 januari 2015

Svalan tittar på färgpapper i mörkret och jämför med dagsljus ochlampljus

Barnen har fått komma med olika hypoteser kring färgerna i mörkt rum, dagsljus och lampljus. När vi utfört experimenten väcktes nya frågor.

Varför kan vi inte välja färger i mörkret?

Vad händer med ögat i mörkret?

Varför ser färgerna lite olika ut i dagsljus och lampljus?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar