Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 27 februari 2015

27/2 Lärkan upptäcker burkar


Små metallburkar är väldigt spännande. Idag har vi byggt med burkar och utforskat vad man kan göra med dem...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar