Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 20 februari 2015

Lärkan utforskar färg

Idag har vi utforskat färger på Lärkan. Vi har målat med gult, grönt och rött. Vi upptäckte att det blev nya färger när penseln doppades i en annan färg...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar