Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

tisdag 17 februari 2015

Lärkans månadsbrev februari 2015

Hej alla föräldrar på Lärkan!

Vi har fortsatt med vårt musikprojekt,genom att vi har dagliga sång/musiksamlingar. Barnen har i de självvalda aktiviteterna under dagen visat att de "tänker"musikprojekt. Vi ser detta genom att de går och hämtar instrumenten själva och att de yngsta  barnen vid flera tillfällen har gått omkring med bjällrorna på armen och gummistövlarna.

Vi har även kunnat se att de gör egna maraccas genom att lägga små "leksaker" i en burk occh skakar som vi gör med maraccas på våra sångsamlingar. De har börjat att lyssna mera efter olika sorters ljud, framförallt i vårt ljudmemory. Vi kommer i projektet att börja måla till olika sorters musik tillsammans med barnen på vårt nya väggstaffli.

Om ni föräldrar har tomma deodorantflaskor i glas som ni tänker slänga så tar vi gärna emot dem, då vi vill använda dessa i vårt skapande.

Se över extrakläder hos era barn, vi är ute mycket!
Ha det bra! / Mimmi, Susanne och Annelie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar