Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 20 mars 2015

Lärkan vecka 16

I veckan har våra magneter varit populära. Barnen har fått förståelse för att magneterna lätt fastnar i varandra och de har konstruerat olika formationer genom att prova sig fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar