Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

onsdag 4 mars 2015

4/3 Lärkan ritar

Lärkan utforskar äpplen. Hur ser ett äpple ut? Vilken färg har äpplet? Vi tittar och ritar av äpplet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar