Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 27 mars 2015

Lärkan v.13

Vi introducerar vårt nya ljusbord. Det var intressant och spännande med olika färger och geometriska former.
1 kommentar: