Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 13 mars 2015

Svalan experiment med våra sinnen i mörkret

Barnen har genom tidigare experiment i källaren upptäckt att vi inte kan se i mörkret.

Nu har vi besökt källaren igen för att prova våra andra sinnen lukt, smak, kännsel, hörsel. Barnen reflekterar kring sina upplevelser genom bilder.

Något att prata och diskutera kring med era barn:
Kan vi känna lukt i mörkret?
Kan vi känna smak i mörkret?
Kan vi höra kompisen i mörkret?

Vi har läst en saga om kärlek och pratat om vad kärlek betyder för just oss samt hur man kan visa /känna kärlek.  Prata och diskutera gärna mer era barn. Vi har upplevt att detta ämne väcker mycket skratt och glädje på Svalan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar