Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 20 mars 2015

Svalan v.12

Vi jobbar vidare med ögat genom skapande och experiment. Barnen har börjat måla mandalamönster med pensel?

Frågor som väcktes:

Hur känns det i ögat i när vi utsätts för ljus efter att ha varit i mörker?

På vilket sätt ändras ögat när vi varit i mörker?

Hur känns det att göra en självporträtt genom att enbart titta i spegeln?

Vilken pensel ska vi använda när vi målar mandalamönster?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar