Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 27 mars 2015

V.13

Vi har jobbat vidare med ögat och har besökt akvarievallvet för att se på fiskögon. Vi har reflekterat kring de vi upplevt och barnen har fått rita fiskar och fiskögon.
Mandalaskapandet har utvecklats, barnen bygger egna mandala i ris och färglägger dem med pensel. Vi har även introducerat vårt nya ljusbord och barnen har börjat upptäcka hur ljuset påverkar olika material.

Vi funderar kring:

Hur ser olika fiskögon ut?
Kan fiskar se genom glaset?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar