Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 10 april 2015

Lärkan vecka 15

Våra äggmaraccas kan användas till mycket, den här veckan har barnen upptäckt att de kan sorteras på olika vis. Plocka i och plocka ur, samt sortera i färg och antal är början på det matematiska tänkandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar