Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

tisdag 28 april 2015

Svalan skräpplockardag

Miljömedvetenhet, samarbete och källsortering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar