Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 24 april 2015

Svalan v.17


Vi har under veckan fortsatt med att rita självporträttet utan att titta på pappret.  Det är en häftig upplevelse och barnen förstår att vi är väldigt beroende av våra ögon.

Vi har börjat limma på våra regnbågar ta gärna med lite enfärgade småsaker.

Sista gruppen har besökt akvarievallvet och tittat på fiskögon. Barnen har reflekterat kring likheter och skillnader vad gäller fiskögon. De har också jämfört fiskens ögon med människoögon.

Vi har också tittat på en film om ögat och ett bildspel kring vad det är som gör att vi ser. En del barn har uppmärksammat pupillens storlek och att den förändrats beroende på mycket och lite ljus.

Barnen har tittat närmare på ögonen och haft diskussioner kring olika frågor:
Vad händer om vi inte blinkar?
Varför blinkar vi?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar