Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

tisdag 18 augusti 2015

Välkomna alla barn och föräldrar till Svalan


Välkomna tillbaka efter sommarledigheten!

På Svalan har vi fått upp fyra kompisar från Duvan och Lärkan dessutom kom det två flickor utifrån som vi har fått börja lära känna. Så barngruppen förändras och det ska bli spännande att se vad vi tar oss för under läsåret. Vilka intressen finns i gruppen och vilken kunskap har de som de vill dela med sig? Huset har bestämt sig för att ha en gemensam huvudrubrik till projekten i år, det är Ljus. Vi på Svalan får hitta vår egen ingång utefter barnens intressen. Vi börjar med att fokusera på nyanser och tänker att alla barn får ta med sig något blått hemifrån som vi tillsammans kan undersöka och utforska. 

Raka glasspinnar tas tacksamt emot så kan vi bygga lite roliga fartgupp på bilbanan som målats på sandlådekanten. 

Varmt välkomna stora och små för ett nytt läsår fullt av fantasi, lärande och projekterande,

önskar Annelie, Linda och Suada

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar