Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 18 september 2015

Lärkan v 38

Under veckan har vi arbetat vidare med vårt ljusprojekt. Vi skapar ett projektrum för ljus och mörker. Här har vi tagit svarta papper och gjort hål i för att se, upptäcka och utforska hur ljuset kommer fram... Vi har sett hur ljuset kom fram underifrån med hjälp av ljusbord och hur ljuset utifrån kommer in via fönstret.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar