Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 4 september 2015

Lärkan v.36

Kastanjerna börjar mogna! Några har ramlat ner och vi utforskar hur vi kan göra för att öppna dem och se vad  som finns inuti.
QInga kommentarer:

Skicka en kommentar