Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 11 september 2015

Lärkan v.37

Vi upptäcker och utforskar våra skuggor som följer oss vart vi går och gör samma rörelser som vi. Någon såg sin skugga meddetsamma , ett annat barn blev lite rädd för sin skugga i början och några andra undrade vad vi tittade på. Vi har för avsikt att fortsätta med utforskandet av skuggorna ute nästa soliga dag.


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar