Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 25 september 2015

Lärkan v.39


På Lärkan har vi under veckan arbetat vidare vid vårt ljusbord. Vi har utforskat hur ljuset kommer fram igenom hålen på våra små tegelstenar. Tillsammans har vi byggt och upptäckt att bygger vi klossar ovanpå varandra så blir det mörkt i hålen. Genom att tillföra geometriska former i ett annat material upplevde vi ljuset i en annan dimension.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar