Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 2 oktober 2015

Duvan v.40

Ficklampor utgör fortfarande det stora intresset på avdelningen och vi fortsätter att utforska och lära mera tillsammans med dem. Genom repetition får barnen fler erfarenheter och större förståelse för ljus, skugga, färg mm.
"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter." (Lpfö 98)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar