Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

måndag 5 oktober 2015

Lärkan v. 40

Den här veckan har vi vid vårt ljusbord utforskat sand /ljus tillsammans med barnen. Vi har upptäckt att ljuset kommer fram på olika sätt när vi formar olika mönster med våra fingrar/ händer i sanden. Barnen är mycket intresserade och säger bland annat, wow, mörkt-aj, och upptäcker att mönstren i sanden liknar exempelvis ormar.

Vi kommer att fortsätta att utforska och upptäcka sanden på vårt ljusbord även nästa vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar