Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

måndag 26 oktober 2015

Lärkan v 43Under veckan så utforskade barnen ljusbordet tillsammans med vår student Marilu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar