Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 9 oktober 2015

Lärkan v.41

Under veckan som varit har vi fortsatt att arbeta mycket vid vårt ljusbord. Vi har tillsammans med barnen utforskat sanden tillsammans med färgade geometriska former, som barnen har lagt under ljusbordet, för att på så sätt observera hur ljuset kommer fram genom färgerna.Vi har i vårt ljus/ mörkerrum utforskat och upptäckt skuggor, både på väggen och i tältet. Mycket spännande att upptäcka skillnaderna på de stora skuggorna på väggen gentemot de mindre skuggorna på /i tältet.


           Välkomna in att titta och upptäck skuggornas magi nästa gång ni hämtar ert barn!

         Välkomna på föräldramötet som är onsdagen den 14 oktober kl 17.30-19!          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar