Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 20 november 2015

Barnkonventionen


Ikväll har jag fått avsluta min arbetsvecka på bästa sätt. På Tyska torget har vi tänt över 4000 tusen ljus för att uppmärksamma den internationella barndagen. Lyktorna har barnen i Norrköpings  förskolor skapat - mäktigt! Dagen hör samman med FN s konvention om barns rättigheter. Barnkonventionen värnar bland annat barns rätt till utbildning, rätt till skydd mot krig samt att ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.
Hoppas det var fler som tog chansen att uppleva en vacker manifestation i vår stad idag! Anna - förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar