Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 27 november 2015

Lärkan v.48

Just nu tycker barnen på Lärkan om att springa, hoppa och snurra. I veckan passade vi på att dansa till lugna klassiska panflöjtsånger, när de snurrade och rörde sig till musiken upptäckte flera barn att deras skuggor också dansade.Vi har också fortsatt att måla av löv. Många barn har upptäckt att lönnlövet har flera "taggar" och liknar en hand. De tittar på handen, ser på lövet och försöker att måla av lövet. Några barn räknade också "taggarna", ett, två, tre, fyra, fem...


Plötsligt blev handens skugga synlig på pappret. Barnet ser sin hands skugga och utbrister "åh hej hej, vink vink"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar