Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 27 november 2015

Svalan 48

Hej!
Fler och fler barn på Svalan intresserar sig för att skapa i olika uttrycksformer, det vi ser som återkommande i projektet är spår och upptäckande av det blå riset. Vi har haft stor nytta av mikroskopägget där vi ser mycket spännande detaljer på fotade bilder.

Trevlig helg !!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar