Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

måndag 21 december 2015

Lärkan v.52

Till er alla från oss alla, en riktigt God Jul!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar