Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 4 december 2015

Svalan v.49

Hej!
 Denna vecka har innehållit olika spännande och mystiska inslag. Barnen har byggt upp labyrint ute på gården och lekt att de är med i programmet Labyrinten som visas på Barnkanalen. Programmet innehåller spännande figurer som barnen gärna pratar om och skapar. Didalos är en figur som de nämner ofta. Vi har sett några avsnitt vilket har bidragit till att barnen börjat fantisera och tänka vidare kring dessa figurer. Barnens teori om att vår vän blå ljuset också är Didalos vän visade sig vara en sanning. Barnen har fått besök av det blå ljuset och en mystisk vän till det blå ljuset. Vi välkomnade den främmande vännen som visade sig vara väldigt snäll.

 Barnen fick tillsammans med den mystiska vännen läsa ett brev med magisk text. Vi ska tillsammans ta reda på mer om det blå ljuset och det blå riset. Spänningsnivån är hög här på Svalan och vi glädjer oss åt att ha fått ett roligt besök som fick baren att förundras över magin. Det hemliga brevet innehåller viktiga led i vårt projekt men också ett viktigt budskap om hur vi är mot varandra. Barnen har reflekterar mycket kring besöket och ritat bilder på den mystiska vännen till blå ljuset. Vi ser i barns tecknande att det lägger vikt på detaljer.

Fråga gärna om den spännande upplevelsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar