Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 5 februari 2016

Lärkan v.5

Under veckan har vi tillsammans fortsatt att utforska vad som sker när vi ställer in vatten i frysen. Vi började med att färga vatten med karamellfärg... Genom att vi har undersökt isblock i olika färger och geometriska former får vi in det matematiska lärandet. Barnen associerade de olika formerna med tidigare erfarenheter, de nämnde maneter, godis. De upplevde att den blå var kallast och att den gröna var godast...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar