Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 5 februari 2016

Svalan v.6

Hej! Barnen har i skapandet blivit väldigt intresserade av Origami ( konsten att vika i olika material) detta intresse spred sig bland barnen då vi tittade på spår och de tillsammans genom lärplattan hittade djur som var vikta på olika sätt. Barnens skapandeintresse höjdes till skyarna " hur gör man så" Det var bara att ta fram sax, papper och linijal. Konsten att vika väckte barnens erfarenheter kring matematik, utmaningen bidrog till att barnen fick testa olika hypoteser för att stegvis komma vidare.
Genom obeservation ser vi att barnen har tagit till vara på varandras inspiration och färdigheter kring matematiken. Inställningen om att inte ge sig i första taget har skapat en kreativ skapandemiljö.

Hur håller man en linjal så att man får rätt mått samt en rak linje? Vart börjar vi?

Varför är det viktigt att alla sidor är lika långa? Vad är en kvadrat? 

Färdigheterna i Origami har bidragit till att en del barn har gjort tredimensionell teckningar samt ett behov av att skriva något om det dem skapat. Många frågor kring bokstäver och ord har kommit upp samt en tanke kring att dem gör det till någon och för något.

"Jag vill skriva inte bara med stora bokstäver"

"Dem här kaninerna som jag vikt ska jag ha i olika storlekar på min hylla i mitt rum"

"Jag vill lära mig att vika det där hjärtat till blå ljuset"

"Så här hoppar haren, framtassarna först det är dem vi ser på spåren"

Trevlig helg önskar barnen och personalen på Svalan!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar