Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 18 mars 2016

Duvan v.11

Vi gör mönster på olika sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar