Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 8 april 2016

Duvan v.14

Den här veckan har vi undersökt mönster, både i skapande och på ljusbordet, med hjälp av bilar och tåg.
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap". Lpfö 98, rev. -10.

Vi har även upplevt skuggor med hjälp av overheaden, både skuggor från olika föremål och från barnen själva.

Det händer mycket spännande med ljus och skugga nu!

Mvh hälsningar små och stora duvor! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar