Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 29 april 2016

V.17 Svalan

Hej!
Denna vecka har vi fortsatt att experimentera kring ljusets spridning med ficklampa. Med mycket görande har en del barn satt ord på hur ljusets spridning ser ut. De har också ritat deras upptäckter utifrån olika perspektiv.

" ljuset ser ut som en glasstrut"

"På mattan ser det ut som en triangel"

"Ljuset liknar en pil"

Vi kommer att fortsätta med detta experiment


Vi har också tittat på en film om ljusets påverkan på ögat. Fråga gärna era barn hur vi ser?


Barnen är väldigt intresserade av det blå ljuset. De leker och fantiserar kring fenomenet både ute och inne. De har ritat egna spår och tagit med ut för att leta efter dem ute samt tagit in blå fynd som vi tittat närmare på i mikroskåpägget. Vi gör många spännande upptäckter och barnen skapar många egna lärtillfällen som vi tar vara på.
Fynd som barnen hittat ute.

Trevlig helg önskar önskar alla vi på Svalan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar