Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 27 maj 2016

Duvan v 19

Vi har fortsatt att tittat på våra skuggor och fotograferat av dessa med vår iPad, för att sedan tillsammans se om vi kan se vems skugga som är vems. Vi upptäckte att det var svårt att se vem skuggan hörde till men samtidigt väldigt roligt. Det blev mycket skratt när vi låg i en cirkel på golvet och bläddrade mellan fotografierna. En tanke som slog oss pedagoger var "är det skuggorna på Ipaden som är spännande eller att är det att de fick använda Ipaden?" Vi har gjort ett experiment som kopplar till vårt sidospår bubblor. Vi hade en flaska med blått vatten och olja. Barnen fick lägga i brustabletter för att se vad som händer. Det blev effektfullt och barnen blev farsinerade av de blå bubblorna som letade sig upp genom oljan.I det skapande har vi fortsatte att skapa mönster, vi har jobbat med kavlar med olika material på för att det ska ge olika mönster. Det blev mycket färg på pappret och mönstren syntes därför inte så bra, vi kommer att fortsätt undersöka målandet med kavlarna för att se om vi kan hitta något bättre sätt att synliggöra mönstren på. Men också för att vi märkt att vissa barn som inte har tyckt om att måla innan har funnit glädje i att måla med kavlarna så vi kommer därför fortsätta med detta.


Mvh // Duvorna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar