Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 17 juni 2016

Duvan v23

Vi gick på promenad för att bekanta oss med vår närmiljö.
På vägen hittade barnen lite skräp (tomburkar) så vi passade på att leda in barnen i vårt nya projekt, som nästa termin kommer att handla om "Hållbar Framtid", vi gick därför till Tempo och pantade dessa. Passade på att prata lite om återvinning med barnen på vägen tillbaka.


"Ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö..." Lpfö 98 rev -10 

"Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö..." Lpfö 98 rev -10

Mvh Duvorna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar