Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 23 september 2016

Duvan v.38

Under veckan har vi fortsatt utforska vårt naturmaterial. Den här gången använde vi oss av vår overheadapparat och upptäckte till vår stora förtjusning att kottarna, stenarna och pinnarna kom upp som stora skuggor på väggen...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar