Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

måndag 19 september 2016

Svalan v 37


Hej! Barnen har fortsatt att titta på maskar genom lupp. De ser detaljer som streck, olika tjocklek på samma mask och olika färger. På barnens egna tavla hänger deras teckningar som inspiration för vidare utforskning. Tavlan sitter vid borden i skaparrummet och det ger möjlighet för många mask-diskussioner, gå gärna in och titta.

Vi önskar att ni pratar med era barn om vilka färger masken har. Återkoppla gärna till oss!

Mvh Annelie, Linda och Suada

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar