Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 14 oktober 2016

Lärkan v.41

Vi undersöker vatten med HELA kroppen. Olika barn undersöker på olika sätt. Nån sitter på sidan, nån står i och nån ligger i. När en visar på hur man kan göra iakttar och gör andra efter. De lär och inspirerar varandra.

Vi har fortsatt undersöka nya material att rita med, nu har vi använt oss av en torr krita med mycket färgpigment. Det krävs lite för att det ska mycket färg på pappret. Denna krita ger även färg på händerna och har även den mottagits och undersökts på olika sätt. Vissa barn tyckte mycket om dom och farsinerades av att det blev så mycket färg. Andra var lite oroliga över att de fick färg på händerna och någon ville inte alls då. Att få prova på och känna på många gånger för att till slut våga är därför viktigt och vi kommer därför att fortsätta rita med dessa kritor en period innan vi tar in ytterligare nytt material.
Vi har börjat använda oss av stilleben och nu har vi använt oss av en haj. Det kom flera kommentarer kring den. 
- "titta dinosaurie" 
- "wrauw"
- "mu"
- "titta, arg""Alla barn ska få den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen." (Lpfö98 rev)

Mvh LärkornaInga kommentarer:

Skicka en kommentar