Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 21 oktober 2016

Svalan v.41

Hej 
Vi har denna vecka utforskat leran och gjort maskar med hjälp av en bild på den förstorade masken. Barnen skapar maskar på olika sätt och vi ser att de har fastnat för olika saker hos masken. De inspirerar varandra i lerskapandet. Vi pratade om hur maskar gör när de tar sig fram i jorden. Barnen säger att det är mörkt i jorden. Något att fundera vidare kring är:

Hur gör maskarna när de tar sig fram i mörkret?
Hur ser maskens spår ut?

En bild på ett maskhus och spår under jorden.

Barnen har också fått utforska olika byggmaterial i vårt byggrum och konstruerat maskar på olika sätt.
 
Barnen har också fått träna på att ta sig fram som maskarna med hjälp av tunnlar i vårt rörelerum.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar