Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 21 oktober 2016

Svalan v.42

Hej!
Denna vecka har vi fortsatt med lerskapandet och utmanat barnen till att använda sig av stenar i olika former samt kastanjer för att skapa maskar. Barnen har bland annat gjort fantasimaskar och egna historier kring sina skapelser. Vi har också utforskat masken utifrån ett maskperspektiv med hjälp av vår projektor.  Barnen har härmat hur masken rör på sig samt pratat om hur masken känner sig när vi människor plockar upp den från jorden. De har fått lite mer kunskap kring hur maskens liv kan se ut i jorden.


Barnens tolkningar i egna bilder av det dem ser att masken gör i jorden.
"Jord är som bajs och bajs blir till jord".
Vi har fortsatt att titta närmare på masken med hjälp av datorförstorningen. Barnen är intresserade av både tekniken att förstora masken samt av det dem ser.  Vi ser ett tydligt samspel i detta utforskande. Barnen delar på ansvaret att ta kort och justera förstoringen. Det väcks mycket tankar kring maskens uppbyggnad.
Har masken ett hjärta som pumpar blod är det därför vi ser rött?
Har masken muskler för den är olika tjock?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar