Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 28 oktober 2016

V.43 Svalan

Hej! 

Spänningen fortsätter med vårt projekterande kring masken. Vi har byggt upp en tunnel i byggrummet och barnen har fått gå in i maskroll och testat på att ta sig fram i den tunneln. Vi pratade om hur masken känner sig i jorden och hur de bygger sina tunnlar. Barnen har många spännande tankar kring maskarnas liv under jorden. 

"Det kanske gör ont för masken att ta sig fram om jorden är hård, det blir lättare om det har regnat."

"Masken har inga ögon men jag tror den tänker när den tar sig fram"

Barnen har också fått bygga upp maskar i naturmaterial. Vi upptäcker att barnen har mycket tankar och fantasier om maskarnas värld under jorden. De bygger inte upp bara masken, utan även maskens omgivning under jorden. Maskarna bor i olika rum och har olika roller.Här ser vi en maskvärld där maskarna kryper i sina tunnlar, de har egna rum och går för att bajsa i det stora rummet (kastanjerna).  "Bajset blir jord".

Trevlig helg!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar