Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 25 november 2016

Svalan v. 47

Hej alla läsare! 

Vi på Svalan projekterar vidare på våra maskar. Barnen har mycket fantasi och egna idéer som speglar sig i deras skapande. Barnen inspirerar varandra och bygger på varandras kunskaper. Vi har börjat läsa lite faktabaserade litteratur för att fördjupa barnens kunskaper kring masken ytterligare. Genom skapande, experimenterande och undersökande har barnen tillägnat sig mycket egen kunskap om masken.

Vi har även fått tillskott i vår maskkompost, en liten maskbebis.
Barnen har också varit nere i källaren för att se vilken färg det är i jorden. Frågor väcktes hos barnen.
Vilka sinnen tror vi att masken använder? 

Vi ser en röd tråd i barnens skapande och hur det inspirerat flera i barngruppen.

                            "Det här är ett träd och en fågel på grenen. Maskarna bor i jorden under trädet".


"Det här är ett träd, och jag har gjort maskhål i jorden för masken har gått in i jorden".


Med hjälp av lådor målar och smyckar barnen hus till maskarna. 

Trevlig första advent önskar vi på Svalan

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar