Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 4 november 2016

Svalan v.44

Hej!
Vi har dennna vecka börjat med att reflektera med barnen i mindre grupper om det vi gjort än så länge i projektet. Vi har andvänt oss av barnens dokumentationslåda för att barnen ska få berätta vad de gjort samt vad vad vi behöver ta reda på mer. Det var många givande samtal och tankar kring bilderna.  Vi ser att barnen är väldigt insatta i projektet samt att de har frågor och goda idéer kring fortsatt projekterande. Barnen fantiserar mycket kring masken och dess omgivning. Detta kommer i uttryck både i bygg, skapande och rollekar. Vi kommer fortsätta med våra reflektionsgrupper för att alla  barnen ska få en möjlighet att dela med sig av sin berättelse . På så vis får vi ännu fler goda idéer och tankar i vårt fortsatta projekterande.

Trevlig helg önskar vi på SvalanInga kommentarer:

Skicka en kommentar