Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 27 januari 2017

Lärkan v4

Vi fortsätter vårt husbygg. Nu får huset lite färg.Vi har gjort om lite i ett av våra rum. Projektorn har varit mycket uppskattad och vi har utvecklat det lite. Vi har bl.a. lekt i snön.Hajarna är fortfarande fascinerande och jätteintressanta, så vi har även tittat på dom. Kul att se när barnen vill "ta" hajarna och snöflingorna.

Med vänliga hälsningar
små och stora Lärkor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar