Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 10 februari 2017

Duvan v.6

Vi har fortsatt att ge barnen massage med våra massagebollar.Vi har sett hur de gärna lägger sig ner, slappnar av och verkar njuta av sin upplevelse! Barnen plockar nu själva fram massagebollarna och kommer till oss och visar att de vill ha massage...Vi har sett att barnen nu har lärt sig att de kan ge och få massage av varandra, det blir ett ömsesidigt samspel mellan barnen som främjar vi-känslan och gemenskapen på vår avdelning. Hälsningar från oss alla på Duvan!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar