Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 17 februari 2017

Duvan v.7

I vårt projekt hållbar framtid fortsätter barnen på Duvan att utforska med stor entusiasm och upptäckarglädje! Nu har vi studerat och upptäckt olika sorters virke genom att måla på det materialet. Det målas på stora och små pinnar, tjocka och smala grenar och stubbar. Vi lär oss via utforskandet om olika material, hur de känns, form och storlek, men också olika penslars storlek, antal,och vad som händer när man målar med liten eller stor pensel, barnen provar sig fram...

På ljusbordet utforskades det också... ljuset gav en ny dimension, när det lyste in i trädets sprickor...


Varma hälsningar från alla stora och små Duvor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar