Villa Ekens verksamhet ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får en god omsorg och stöd för sin inlärning och utveckling. Problembaserad skolutveckling och Reggio Emilia filosofin är pågående utvecklingsarbeten.

fredag 3 februari 2017

Lärkan v.5

Vi har tillsammans med barnen beslutat att skaffa ett akvarium och ta hand om fiskar. Vi har under en tid diskuterat med barnen om vad fiskarna behöver för att trivas och barnen har inrett sitt "fantasiakvarium" på avdelningen. I torsdags tog vi första steget till att skaffa ett akvarium till avdelningen Lärkan. Två av oss pedagoger åkte tillsammans med fyra barn buss till en djuraffär på ingelstaområdet. Det var stor förväntan hos barnen och de var mycket uppspelta över att få åka buss.
På vägen till bussen såg vi många olika fordon som vi stannade och tittade på, bl.a. en hjullastare, en lastbil med blinkande ljus på taket och en lyftkran.


Inne i affären tittade vi på fiskar, tillbehör och akvarium.

Några kommentarer vid akvariet:
- Fiskar!
- Titta Neo
- Titta många.
- Vad behöver fiskarna ha för att trivas?
- Ett hus!
- Har fiskarna hus i sina akvarium?
- Titta svamp, titta slott.
Barnen är väldigt övertygade om att fiskarna ska ha ett hus, gärna ett med en dörr. Just för tillfället fanns det inga som såg ut som hus som man kunde köpa. Däremot fanns det i akvarierna som barnen kommenterade som, svamp, slott. Det fanns en stock med hål i som ett barn sa kunde vara ett hus. Vi bestämde oss för att avvakta då personalen i affären sa att det skulle komma in mer om ett par veckor. Så vi får se om vi hittar nåt bättre då.
"Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation". Lpfö98

Denna utflykt var mycket uppskattad av barnen, det allra roligaste var nog ändå att åka bussen. 

När vi kom tillbaka till gruppen fick alla barnen titta på foton på ipaden och de barn som varit med fick återberätta vad vi gjort/sett.
"Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera". Lpfö98

Vi kommer att åka tillbaka med några andra barn för att skaffa mer saker till akvariet och sista gången köper vi fiskarna.

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar